14 09, 2015

tempelopening 20 September

Openingsprogramma 20 September Nederlands

The post tempelopening 20 September appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Seated in his heart

SrilaPrabhupadaUSANederlandstalige versie

Srila Prabhupada quote van de week


Any devotee who has developed genuine Love for Krishna can also explain the truth about Krishna because Krishna helps such sincere devotee seated in his heart.

Letter from September 20, 1967, Delhi

The post Seated in his heart appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Gezeten in zijn hart

SrilaPrabhupadaUSAEnglish version

Srila Prabhupada quote van de week

Elke toegewijde die een werkelijke liefde voor Krishna heeft ontwikkeld, kan de waarheid rond Krishna uitleggen want Krishna helpt een dergelijke oprechte toegewijde, gezeten in zijn hart.

Brief van 20 September 1967 te Delhi

The post Gezeten in zijn hart appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Śrīmatī Rādhārāṇī’s Verschijning

Radhastami 2015Vertaald door: Linda
Engelstalige versie

Śrīmatī Rādhārāṇī is de eeuwige wederhelft van Heer Kṛṣṇa. Vijfduizend jaar geleden, toen Heer Kṛṣṇa op deze aarde kwam om zijn spel en vermaak te tonen, verscheen Śrīmatī Rādhārāṇī ook. Dit jaar is haar verschijningsdag op 21 september. Deze speciale dag is bekend als Rādhāṣṭamī. Het volgende is aangepast uit een lezing van Zijne Heiligheid Varṣāṇā Swami:

“Op een nacht met halfvolle maan in de maand van Bhādra, ging koning Vṛṣabhānu naar de Yamunā om te baden en werd overweldigd door een gouden aura, de gouden aura van zuivere liefde. Het was afkomstig van een lotus waarin een meisjesbaby lag. Toen de koning terugkeerde naar het paleis met de baby, was koningin Kīrtidā verrukt van blijdschap. Maar ze was ook geschrokken dat het meisje blind was.

Heer Kṛṣṇa’ s moeder, Yaśodā, hoorde dat haar beste vriendin Kīrtidā een baby had, dus ze kwam op bezoek met haar echtgenoot en haar zoon. Kṛṣṇa kroop omhoog naar de wieg en trok zichzelf op en keek naar binnen. Op dat moment bloeiden Śrīmatī Rādhārāṇī’ s ogen open als lotusbloemen. Het leek erop dat Ze niets anders van deze wereld wilde zien, dan alleen de vorm van Kṛṣṇa. Iedereen was blij.

Śrīmatī Rādhārāṇī is de moeder van het universum, de spirituele moeder van alle zielen. En het concept van moeder is het meest heilige symbool – die van zuiverheid, onbaatzuchtigheid, zorgzaam, delen, opvoeden/verzorgen, en liefde. Daarom staat ‘Hare’ altijd vooraan in de Heilige Naam.

‘Hare’ betekent ‘Rādhe’. Het is een klagelijke, wanhopige roep voor de moeder. ‘Rādhe! Maak ons alstublieft wakker en haal ons uit deze nachtmerrie van sterfelijk leven! Herinner ons aan de vader die we vergeten zijn en breng ons thuis!

In de Kṛṣṇa bewustzijn beweging, aanbidden toegewijden Śrīmatī Rādhārāṇī met zorg als de gever van toegewijden dienst aan Kṛṣṇa, door: aandachtig Haar naam te chanten in de mahā-mantra, door Haar deityvorm te aanbidden en door het volgen van de instructies van de meest genadige Sri Caitanya Mahāprabhu, die de gecombineerde vorm van Rādhā en Kṛṣṇa is.”

“Rādhā is (daarom) parama-devatā, de opperste godin en Zij kan door iedereen aanbeden worden. Zij is de beschermer van allen, en Zij is de moeder van het gehele universum.” – Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 4.89

Bron: http://www.krishna.com/srimati-radharanis-appearance

hieronder kunt u een extraatje vinden die ISKCON Amsterdam u biedt rond het topic Rādhāṣṭamī, namelijk een ‘lezing met hogere smaak’ door Śrīpād Aindra Prabhu

The post Śrīmatī Rādhārāṇī’s Verschijning appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Śrīmatī Rādhārāṇī’s Appearance

Radhastami 2015Chosen by: Linda
Nederlandstalige versie

Śrīmatī Rādhārāṇī is the eternal consort of Lord Kṛṣṇa. Five thousand years ago, when Lord Kṛṣṇa came to this planet to perform His pastimes, Śrīmatī Rādhārāṇī also appeared. This year her appearance day is on September 21. This special day is known as Rādhāṣṭamī. The following is adapted from a lecture by His Holiness Varṣāṇā Swami:

“On a half-moon night in the month of Bhādra, King Vṛṣabhānu came to the Yamunā to bathe and found himself engulfed in a golden aura, the golden aura of pure love. It was emanating from a lotus, which had a baby girl standing on its whorl. When the king returned to the palace with the baby, Queen Kīrtidā was delighted. She was also shocked that the girl was blind.

“Lord Kṛṣṇa’s mother, Yaśodā, heard that her best friend Kīrtidā had a baby, so she came to visit along with her husband and her son. Kṛṣṇa crawled up to the cradle and pulled Himself up and looked in. At that moment, Śrīmatī Rādhārāṇī’s eyes fluttered and opened wide and blossomed like lotuses. It seems that she did not want to see anything of this world, only the form of Sri Kṛṣṇa. Everyone was delighted.

“Śrīmatī Rādhārāṇī is the mother of the universe, the spiritual mother of all souls. And the concept of mother is the most sacred symbol—that of purity, selflessness, caring, sharing, nurturing, and love. That is why our sacred mantra is the holy names. It is the holy names in the vocative. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

“‘Hare’ means ‘Rādhe.’ It is a plaintive, desperate cry for the mother. ‘Rādhe! Please wake us up from this nightmare of mortal life! Remind us of the father we have forgotten and take us home!’”

In the Krishna consciousness movement, devotees carefully worship Śrīmatī Rādhārāṇī as the bestower of devotional service to Kṛṣṇa, by attentively chanting her name in the mahā-mantra, by worshiping her deity form, and by following the instructions of the most merciful Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is the combined form of Rādhā and Kṛṣṇa.

“(Therefore) Rādhā is parama-devatā, the supreme goddess, and She is worshipable for everyone. She is the protectress of all, and She is the mother of the entire universe.” — Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 4.89

Source: http://www.krishna.com/srimati-radharanis-appearance

Below, ISKCON Amsterdam offers you an extra on the topic Rādhāṣṭamī by a ‘high-taste-lecture’ by Śrīpād Aindra Prabhu

The post Śrīmatī Rādhārāṇī’s Appearance appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

De laatste loodjes voor de opening: update over de voortgang

                               English version

Balarama app DarshanDe genade van Heer Balarāma

Een van de moeilijkste klussen de afgelopen weken was de oplevering van de Van Hilligaertstraat. Het gebouw veranderde langzaam in een zee van dozen en andere te verhuizen spullen. We wilden op Zaterdag verhuizen omdat dat de verschijningsdag van Heer Balarāma was en we zijn genade goed konden gebruiken. En die hebben we ook zeker gekregen. Op vrijdag, de dag voor de verhuizing, stuurde ik een mailtje naar een aantal vrijwilligers om te komen helpen verhuizen.

Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik aankwam bij de tempel in een bus met mijn broer Lando achter het stuur: er stonden wel twaalf geweldige prabhu’s te wachten voor het gebouw, aangevoerd door Ikṣvāku prabhu. Dit alles was de genade van Śrī Balarāma. De prabhu’s hebben ontzettend hard gewerkt van 12 tot 6, totdat alles aan de Lizzy Ansinghstraat stond, behalve een aantal extreem zware keukenonderdelen. Daarna genoten we met zijn allen van de heerlijke prasadam die Jagabandu prabhu voor ons had gekookt. Ondanks het harde werken bleef iedereen tot het einde toe enthousiast. Een paar dagen later bracht de studenten verhuisservice de laatste zware stukken over naar de nieuwe locatie, een nogal weemoedig aandoende Van Hilligaertstraat achter zich latend.

Lizzy Ansinghstraat

En jawel, na de oplevering van de Van Hilligaertstraat werd het in de Lizzy Ansinghstraat een enorme puinhoop. Omdat er te weinig ruimte was in het nieuwe gebouw, zocht Ikṣvāku uit wat er naar de opslag kon. Dus stapten ik en Lando weer achter het stuur en zo brachten we vorige week woensdag nog een heleboel spullen naar een opslag in Amsterdam Zuid, dit keer bijgestaan door zes geweldige prabhu’s, wederom aangevoerd door Ikṣvāku prabhu. En weer gaf de Heer ons Zijn genade en verraste ons met heerlijke prasadam gekookt door Mukunda Gopāl and Raṅgadevī. Het schiet nu al echt op in de nieuwe locatie. Alle verlichting in het gebouw is gereed, professioneel geïnstalleerd door elektricien Ikṣvāku.

Dit weekend staan de laatste, maar niet de makkelijkste klussen op het programma, namelijk het aanleggen van de keuken onder leiding van Uddhava, bijgestaan door Mukunda Gopāl, Marcel en Ikṣvāku. Gister hebben we ook een grote klus geklaard: Het altaar is weer opgebouwd, inclusief nieuwe vloer, door Jay Govinda prabhu en zijn neef Sunil, een professioneel altaarbouwer, en mijn jongste dochter Aarti. Ze werkten tot 10 uur ’s avonds door, onder begeleiding van een fijne kīrtan en onder het toeziend oog van Śrīla Prabhupāda, wiens portret vanaf de vyāsāsana elke beweging in de gaten hield. Jammer genoeg moesten we opnieuw een auto huren voor het vervoer van de houten platen voor de vloer van het altaar, maar dat soort dingen hoort er nu eenmaal bij. Afgelopen vrijdag hebben we de laatste stap van de formaliteiten afgerond met een brandveiligheidsinspectie door een vertegenwoordiger van de lokale autoriteiten. Hij was over het algemeen tevreden en de volgende inspectie staat gepland voor over twee jaar.

Openingsfeest

Een programma georganiseerd voor buitenstaanders, dus buren, politici, stads(deel)vertegenwoordigers, journalisten, enz., zal plaatsvinden op zaterdag van 13:45- 20:00.
Het openingsfeest op de volgende dag, 20 september, is vooral bedoeld voor toegewijden en duurt van 14.30 – 20.00 u. Het programma hiervan vindt u hier: Programma Tempelopening.

helping-handsDringende oproep voor vrijwilligers

Dit weekend zullen de meeste klussen geklaard zijn, zodat we volgende week kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de opening. Morgen zal de nadruk liggen op het aanleggen van de keuken. Ook moet het altaar dan geschilderd worden, waarvoor we nog goede schilders nodig hebben. Volgende week hebben we mensen nodig die het hele gebouw willen helpen schoonmaken. Ook hebben we veel helpende handen nodig bij het versieren van het altaar en de tempelkamer, het versieren van de ingang met slingers en ballonnen, groenten snijden, prasadam serveren en schoonmaken na de feesten op zowel de 19e als de 20e. Dit is dus een uitgelezen gelegenheid om je handen uit de mouwen te steken in dienst van Śrī Guru en Śrī Gaurāṅga. Als je graag een steentje wilt bijdragen, neem dan alsjeblieft contact met me op (mail: Gisela.mohanlal@gmail.com, tel:06 1628 7239).

Financiële stand van zaken

Verhuizen kost altijd een hoop geld, dat is algemeen bekend. Maar ons, als organisatie die afhankelijk is van donaties, valt het speciaal zwaar. We waren al een maand geleden door ons gehele verhuisbudget heen. En er moeten nog wat dingen worden gedaan en rekeningen worden betaald. Wat ontzettend veel kostte is de transformatie van een volstrekt kaal gebouw naar een gebouw met een badkamer en douche en met een professionele keuken waar je voor bijna 100 man in kunt koken. Een adequate ventilatie, afdoende afwateringsmogelijkheden, voldoende warm water (in de huidige situatie was er veel minder nodig), enz, betekenden dat we nieuwe leidingen en een uitbreiding van de warmwaterinstallatie moesten introduceren. Dit hadden we niet helemaal voorzien en kwam pas tijdens het werken als obstakel naar voren. We kregen zelfs een rekening van ruim € 7500 voor extra loodgieterswerkzaamheden om het pand geschikt te krijgen voor onze specifieke activiteiten met grote mensenmassa’s, zoals de zondagsfeesten.

Gelukkig heeft een gesprek met de manager van de betreffende gemeentelijke dienst enig succes gehad en lukte het me op juridische gronden de extra warmwaterfaciliteiten voor hun rekening te laten komen, maar dat betekent wel dat we nog een schuld van bijna € 3500 moeten gaan aflossen. Verder zijn er nog een aantal dingen die betaald en gekocht moeten gaan worden, waaronder bhoga, decoratie, altaar restaureren en meer. In dit verband zouden donaties van harte welkom zijn.

sp3Hare Krishna’s: in de voetstappen van Śrīla Prabhupāda!
Hoewel ik de therapeuten beneden heb benaderd en ze een folder heb gegeven met wie we zijn en wat we gaan doen, kan het nog steeds gebeuren dat er klachten komen over ons gedrag of over geluidsoverlast. Ook vanuit de omgeving zouden klachten kunnen ontstaan. Ik heb de politie geïnformeerd over onze feesten en mogelijke geluidshinder. Maar hoe het ook zij, wij moeten dit voorkomen, wij met zijn allen. Het zou daarom fijn zijn als we ons netjes en voorbeeldig gedragen. Daarmee plezieren we niet alleen iedereen om ons heen, maar we handelen ook naar ons grote voorbeeld Śrīla Prabhupāda, die onder alle omstandigheden een gentleman was! Hij heeft ons het goede voorbeeld gegeven, laten we proberen hem een plezier te doen!

Gītā Govinda devi dasi
(Verantwoordelijke nieuwe tempel en fondsenwerving)

Kopfoto: Darshan van de Deities van Amsterdam in het huis van hoofd-
pujari Mukti Dhātrī devī dāsī. De foto is genomen op Sri Balarāma Jayantī.
Heer Balarāma's naam in Amsterdam is Śrī Karuṇā Nitāi. Hij staat aan de rechterhand van Śrī Gauracandra (Lord Caitanya Mahāprabhu)

The post De laatste loodjes voor de opening: update over de voortgang appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

The last stretch before the opening: Progress update

                              Nederlandstalige versie

Balarama app DarshanMerciful Balarāma

One of the most demanding tasks during the last few weeks was to vacate our location at Van Hilligaertstraat. The building turned into an ocean of boxes and other things to move. We planned to move on Saturday 29 August, Balarāma’s Appearance Day, for we could really use His mercy. And the mercy was definitely there. The preceding Friday, on the eve of the auspicious day, I sent an email to some of our volunteers for help with the removal.

I could not believe my eyes when I arrived at the temple in a van driven by my brother Lando: twelve wonderful prabhus, headed by Ikṣvāku, were waiting in front of the building. All by the mercy of Śrī Balarāma. The volunteers worked extremely hard, from noon through to 6 pm, until everything except some really heavy kitchen stuff had been transported to the Lizzy Ansinghstraat. Once done, all of us enjoyed some delicious prasādam cooked by Jagabandhu prabhu. In spite of working hard, our enthusiasm remained till the very end. Some days later, the student-moving organization took on the last heavy pieces, leaving behind a rather desolate-looking empty building at Van Hilligaertstraat.

Lizzy Ansinghstraat

And indeed, after moving out of Van Hilligaertstreet, Lizzy Ansinghstraat became a complete mess. Since the new place has limited space, Ikṣvāku started to sort out the things that could be taken to the storage. So again in the van, again driven by Lando, we moved a lot of things to a storage in Amsterdam Zuid last Wednesday. This time with the assistance of six wonderful prabhus headed by Ikṣvāku prabhu as usual. And again the Lord was merciful to us as we were all pleasantly surprised by some wonderful prasādam cooked by Mukunda Gopāl and Raṅgadevī. We are now really making progress in the new building: all lighting has been installed by our professional electrician Ikṣvāku.

This weekend the last, but not the least demanding job will have to be completed, i.e. installing the kitchen under Uddhava’s supervision with the assistance of Mukunda Gopāl, Marcel and Ikṣvāku. Yesterday, we reached another major milestone: the altar, including a new base platform, was reconstructed by Jay Govinda prabhu and his cousin Sunil (a professional altar builder), and my youngest daughter Aarti. They worked until 10 o’clock in the evening accompanied by nice kīrtan and guided by Śrīla Prabhupāda, whose picture on the vyāsāsana was following our every move. Unfortunately we had to rent a car again to transport the wooden boards for the base platform – well, that’s all in the game. Last Friday, the final step in the formalities was undertaken: a representative of the local authorities in charge of the building’s fire safety inspected the building, and was satisfied with the overall safety. The next inspection will be in 2 years’ time.

Opening festival

A program for outsiders, such as neighbors, politicians, local authorities, journalists and so on will take place on Saturday from 1:45 – 6:00.
This day is mainly meant .

The opening Sunday Feast on the day after, 20 September, is mainly intended for the devotees and will last from 2:30 – 8:00 pm. You can find the program for both days here: Program Temple Opening.

helping-handsUrgent call for volunteers!

This weekend the bulk of the job will have been completed, which means next week we will preparing for the opening. Tomorrow, the focus will be on installing the kitchen. Additionally, the altar needs to be painted, which still requires an few extra experienced painters. Next week, we’ll need cleaners for the entire building. We also need plenty of helping hands for decorating the altar and temple room, putting up balloons at the entrance, cutting vegetables, serving prasadam and cleaning after the feasts on both 19 and 20 September, and so on. This is the opportunity to engage yourself once more in the sweet service of Śrī Guru and Śrī Gaurāṅga. So if you would like to help out, please do contact me (mail: Gisela.mohanlal@gmail.com, tel +31(0)616287239.)

Financial implications

As a general fact, moving can be quite costly. But for an organization like Iskcon, being sustained by donations, it is well-nigh killing. We reached the end of our removal budget over a month ago, and there’s still quite a few things to be done and bills to be paid. The main expenses involved the transformation from shell-only building to a location with bathroom and shower, and with a professional kitchen ready to cook for over a hundred mouths. The need for extended ventilation, additional waste pipes, sufficient warm water supply (much more than the building could provide in its previous state), etc. only emerged during the construction phase and introduced more or less unforeseen expenses. We even received a €7500 bill for the extra piping and plumbing required to make the building suitable for festivals involving large gatherings – such as our Sunday Feasts.

Fortunately, I was able to convince the manager of the relevant municipal services on legal grounds that their service was responsible for the costs of adapting the warm-water installation. But this still leaves us with a €3500 debt to pay off. And then there’s the supplies we still need to purchase, such as bhoga, decoration materials, altar restoration expenses, etc. We would therefore warmly welcome your kind contributions.

sp3Hare Krishna’s: Following in the footsteps of Śrīla Prabhupāda!

I approached the therapists with whom we share the building with a leaflet of who we are and what our activities are, yet we may still be faced with complaints about our behavior or noise levels by them or nearby residents. I already informed the police about our festivals and potentially high noise levels, but that said, we should all pull together and do our utmost to try and avoid causing complaints. Let’s be kind to our neighbors and exemplary in our behavior. This will not only keep the people around us happy, it will also reflect the behavior of our personal example Śrīla Prabhupāda, who remained a gentleman in all circumstances. He set the example for us to follow, so let’s try to please him!

Gītā Govinda devi dasi
(New Building Officer & Fundraiser)

Heading picture: Darshan of the Deities of Amsterdam in the house of head- 
pujari Mukti Dhātrī devī dāsī. The photo is taken on Sri Balarāma Jayantī. 
Lord Balarāma's name in Amsterdam is Śrī Karuṇā Nitāi. He is standing at the right hand of Śrī Gauracandra (Lord Caitanya Mahāprabhu) 

The post The last stretch before the opening: Progress update appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Inspiring words for the new temple

Chosen by: Linda

SSKNGC-Darshan-Ekadasiday

Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta – Satsvarūpa dāsa Goswāmī
Vol. 7: Addendum to Śrīla Prabhupāda-līlāmṛta

Chapter 2: Opening a Temple in Los Angeles, 1968

“I am pleased that our desire is fulfilled by the Grace of Lord Kṛṣṇa. Your specific duty is to chant and hear the transcendental Name of the Lord, read some passages from my English version of the Śrīmad-Bhāgavatam and Śrīmad Bhagavad-gītā (Gītopaniṣad) and explain them as far as possible as you have heard from me. Any devotee who has developed genuine love for Kṛṣṇa can also explain the truth about Kṛṣṇa because Kṛṣṇa helps such sincere devotee seated in his heart.

Dayānanda and Nandarāṇī had written to Prabhupāda that people in Los Angeles weren’t as receptive as in San Francisco and New York, but Prabhupāda had assured them that if they chanted with devotion, success would come. Kṛṣṇa would help them.”

Śrīla Prabhupāda Uvaca – Śrutakīrti dāsa

Chapter 117: The Importance of Deity Worship Along With Book Distribution

“After sampling the mahā-prasadam, Śrīla Prabhupāda said, “This prasadam is horrible. The Deity worship here is not up to standard. It is important to worship the Deities very nicely.” Śrīla Prabhupāda again stressed, “It is as important to perform first- class Deity worship as it is to distribute books.

You instructed us that book distribution and deity worship must go side by side. Your books inspire and give us knowledge to serve Kṛṣṇa. Deity worship allows us to practice devotional service. Their Lordships are the original root source of this Vaiṣṇava family. Without Them, we are lost. Your books are like attractive, cordial invitations to please come and personally serve the Deity. Our duty is to remind whomever we meet that we are all servants of the Lord. Lord Kṛṣṇa’s Deity worship takes place at your temples around the world. Your books invite everyone, “Please, come and serve the Lord.” Deity worship is the zenith of loving service. Your books give us the knowledge to come to this platform. You are calling us all “Back to Godhead.”

Transcendental Teachings of Prahlāda Mahārāja

OWK chapter 3: Seeing Kṛṣṇa Everywhere and Always

“So, Prahlāda Mahārāja says that the Supreme Personality of Godhead is identical with the all-pervading Supreme Soul, the Paramātmā. The same information appears in the Brahma-saṁhitā—that the Supreme Lord, although situated in His own transcendental abode, is all-pervading. Still, although He is present everywhere, we cannot see Him with our imperfect senses.

Prahlāda Mahārāja then says, “Although He is not seen, He can still be perceived. One who is intelligent can perceive the presence of the Supreme Lord everywhere.” How is this possible? During the daytime, even someone in a room can know that the sun is up. Because it is light in his room, he can understand that the sun is shining in the sky. Similarly, those who have received perfect knowledge in disciplic succession know that everything is an expansion of the energy of the Supreme Lord. Therefore they see the Lord everywhere.”

Let’ s welcome Śrī Śrī karuṇā Nitāi Gauracandra in Their new homes and worship Them the best we can. All glories to Guru and Gaurāṅga!

Picture: Darshan at the house of head-pujari Mukti Dhātrī devī dāsī, where Their Lordships recide while the temple is moving. 

.

The post Inspiring words for the new temple appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

14 09, 2015

Verses for the New temple Amsterdam

Chosen by: Linda

Lord Caitanya and Rupa GoswamiCaitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 16.19

ei mata baṅgera lokera kailā mahā hita
‘nāma’ diyā bhakta kaila, paḍāñā paṇḍita

Word for word:

ei mata — in this way; baṅgera — of East Bengal; lokera — of the people; kailā — contributed; mahā — great; hita — benefit; nāma — the holy name of the Lord; diyā — giving them; bhakta — devotees; kaila — made them; paḍāñā — by educating them; paṇḍita — learned scholars.

Translation:

“In this way Śrī Caitanya Mahāprabhu contributed the greatest benefit to the people of East Bengal by initiating them into hari-nāma, the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, and making them learned scholars by educating them.”

Purport:

Following in the footsteps of Lord Caitanya Mahāprabhu, the Kṛṣṇa consciousness movement is distributing the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and inducing people all over the world to chant. We are giving people an immense treasury of transcendental literature, translated into all the important languages of the world, and by the grace of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu this literature is selling profusely and people are chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra with great delight. This is the preaching process of the Caitanya cult. Since the Lord wanted this cult preached all over the world, the International Society for Krishna Consciousness is acting in a humble way so that the vision of Śrī Caitanya Mahāprabhu may be fulfilled all over the world, especially in the Western countries.

Source: http://www.vedabase.net/en/cc/adi/16/19

Caitanya Caritāmṛta, Ādi-līlā 9.36

ataeva āmi ājñā diluṅ sabākāre
yāhāṅ tāhāṅ prema-phala deha’ yāre tāre

Word for word:

ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluṅ — give; sabākāre — to everyone; yāhāṅ — wherever; tāhāṅ — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha’ — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

Translation:

“Therefore I order every man within this universe to accept this Kṛṣṇa consciousness movement and distribute it everywhere.”

Purport:

In this connection there is a song sung by Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura:

enechi auṣadhi māyā nāśibāra lāgi’
harināma-mahāmantra lao tumi māgi’

bhakativinoda prabhu-caraṇe paḍiyā
sei harināma-mantra la-ila māgiyā

The saṅkīrtana movement has been introduced by Lord Caitanya Mahāprabhu just to dispel the illusion of māyā, by which everyone in this material world thinks himself to be a product of matter and therefore to have many duties pertaining to the body. Actually, the living entity is not his material body: he is a spirit soul. He has a spiritual need to be eternally blissful and full of knowledge, but unfortunately he identifies himself with the body, sometimes as a human being, sometimes as an animal, sometimes a tree, sometimes an aquatic, sometimes a demigod, and so on. Thus with each change of body he develops a different type of consciousness with different types of activities and thus becomes increasingly entangled in material existence, transmigrating perpetually from one body to another. Under the spell of māyā, or illusion, he does not consider the past or future but is simply satisfied with the short life span that he has gotten for the present. To eradicate this illusion, Śrī Caitanya Mahāprabhu has brought the saṅkīrtana movement, and He requests everyone to accept and distribute it. A person who is actually a follower of Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura must immediately accept the request of Lord Caitanya Mahāprabhu by offering respectful obeisances unto His lotus feet and thus beg from Him the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. If one is fortunate enough to beg from the Lord this Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, his life is successful.

Source: http://vanisource.org/wiki/CC_Adi_9.36

The post Verses for the New temple Amsterdam appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron

13 09, 2015

Temple opening September 20

Opening Sunday

The post Temple opening September 20 appeared first on Hare Krishna Nederland.

Bron